Objavljeno: 05. 12. 2016.

Ajna čakra: treće oko - centar duše

Treće oko (centar duše) je energetski centar za duhovnost i u njemu se nalazi prebivalište duše u telu.


Centar duše (treće oko) se nalazi izmedju obrva, dva do tri inča unutar mozga. Ispod ovog centra dominira nedostatak znanja, a iznad leži blaženo i božansko znanje. Reč Ajna takodje znači želja, volja, uputstvo ili pravac. Uputstva Učitelja nas mogu dovesti samo do centra duše - Ajne čakre, ali dalje od te tačke moramo sami. Putovanje je strogo lično, mi smo sami došli na ovaj svet i moramo da nastavimo sami ka cilju isključivo sopstvenim naporima. Ajna čakra se takodje naziva i Katustha, što na Sanskritskom jeziku znači nepokretno, pod samo-kontrolom, čvrsto uspostavljeno - stabilno i neraspadljivo.

Unutrašnji nakovanj


Katustha na Sanskritskom takodje znači i nakovanj na kome se kuju dragoceni ukrasi. Duša je večna, nepromenljiva i nju ne utiču udari čekića ali i pored toga daju tako lep nakit. Proces meditacije i samopročiščavanja može se uporediti sa udarima čekića koji oblikuje zlato u delikatan nakit i ornamente.

Drugo značenje reči Katustha je ono što je sakriveno od naših pogleda. Naš pogled je usmeren ka spolja, ali sama duša je sakrivena unutar u telu čoveka i čeka da bude otkrivena. Sa spoljnim čulima tragamo za srećom u spoljnjem svetu, dok je sakrivena Katushta pravi izvor mira i radosti. Duša je izvor sve fizičke i mentalne energije.

Katushta je neuništiva i često se naziva i treće oko. Kada se koncentrišemo na Ajna čakru možemo videti svetlo bele ili zlatne boje, ali ponekad se takodje mogu pojaviti i druge boje zbog prevlasti neke druge čakre. Ajna čakra se ponegde označava i kao Jnana čakra ili Ajnana čakra - centar znanja i neznanja. Oni koji se koncentrišu na Ajnu stiču potpunu samokontrolu. Kada postanemo čvrsto uspostavljeni u ovom centru, čula su poražena, jer njihova snaga leži u nižim energetskim centrima.


Treće oko


Treće oko je drugi naziv za čeonu čakru. Ljudi obično imaju dva oka i to su oči dualnosti, koje im pomažu da indentifikuju prijatelje i neprijatelje, dobro i loše, zadovoljstvo i bol. Dualnost - dvojnost je uzrok ropstva i patnje, pa je potraga za harmonijom u dualnosti prirode prava duhovnost! Desno oko je Sunce, levo je Mesec, a treće oko je vatra - vatra znanja. Ova vatra je poznata kao Brahma-agni, Božija vatra, vatra čistoće, znanja i prosvetljenja. Treće oko možemo koristiti samo dok meditiramo.


Polarna zvezda


Ajna čakra (čeona čakra) se nekad naziva i Dhruva čakra. Dhruva znači da se popravi ili neometano. U Hindu mitologiji Dhruva Nakshatra je ime za Polarnu zvezdu. U davna vremena ljudi su gledali ka severu u Polarnu zvezdu da bi odredili pravac njihovog putovanja. Slično tome, u unutrašnjem Univerzumu treba pogledati u gornji deo tela za orijentaciju i pravac. Kada meditiramo koncentrisani na centar duše ponekad možemo videti plavičastu zvezdu - Polarnu zvezdu.

Mitološka legenda kaže da je Dhruva bio mladi princ koji je posvetio ceo svoj život tražeći duhovnu istinu. Jednom kada ga je njegova maćeha ponizila bio je jako utučen i duboko povredjen. Suniti, njegova prava majka ga je utešila i savetovala da razmišlja samo o Bogu. Petogodišnji dečak je upitao svoju majku gde i kako dalje!? Ona ga je uputila da ide u šumu i da meditira u miru i izolaciji, tako postavši detetov prvi Guru. Dečak je poslušao njen savet i otišao u šumu. U početku se plašio divljih životinja koje lutaju slobodno šumom, ali ubrzo je postao toliko učvršćen u sveprisutnosti Boga da je svugde i u svemu video samo Njega. Za Dhruvu se veruje da je postao ta Polarna zvezda koja je vodilja mnogim duhovnim tragaocima.

Meditiranjem na centar duše (Ajna čakru) oslobadjamo se životinjskih sklonosti i negativnih misli.


Čvor oslobodjenja


Dva od tri čvora, kreativni čvor (Brahma Granthi)- čvor očuvanja i Vishnu Granthi se nalaze ispod Ajna čakre i koriste se za stvaranje i očuvanje života. Medjutim, za oslobodjenje od točka radjanja i smrti potrebno je biti u stanju prodreti u Rudra Granthi. Rudra je drugo ime za Šivu. Rudra, znači prana ili miran dah. Ispod se nalazi 49 vrsti prane, koje kobinacijama i permutacijama postaju višestruke i donose vibracije različitih vrsta misli i sklonosti u našem životu. Kada meditiramo na čvor oslobodjenja (Ajna čakra) ovaj čvor se postepeno otvara i postajemo oslobodjeni od zemaljske/životinjske prirode, um postaje napokon oslobodjen i može da nastavi da se penje dalje ka gore. Meditiranjem na svaku čakru postajemo oslobodjeni vezanosti i ropstva, a kada uz pomoć Gurua dodjemo do Ajna čakre, spremni smo da udjemo sami u carstvo duhovnog prosvetljenja. Kada je Rudra Granthi- čvor oslobodjenja konačno razmršen, duhovni tragalac najzad postaje emancipovan.

by Paramhansa Prajnanananda