Objavljeno: 12. 11. 2016.

Svami Satjananda Giri

"Svaka osoba je sposobna da napreduje u svakom aspektu života ako on ili ona vežbaju učenja Majstora sa verom i ljubavi i kada ta učenja primene u svakodnevnom životu."

Swami Satyananda Giri - Sacred Teachings of the Kriya Yoga Masters

Dolazi poreklom iz Bangladeša. Kao tinejdžer Svami Satjananda (1896-1971) je na interesantan način upoznao Mukunda-u, kasnije poznatijeg kao Yogananda. Njihovo prijateljstvo je postalo neraskidivo na njihovom putu duhovnog razvoja i Samorealizacije. Obećali su jedan drugome da će živeti život u celibatu i da će vreme provoditi u meditaciji i izolaciji na nekoliko svetih mesta i hramova. Čak i tokom noći su poštovali svoj zavet dok su se drugi provodili na zabavama i uživali u čulnim užicima. Obojicu je u red Giri Svamija inicirao Šri Juktešvar Giri.

Dugi niz godina Svami Satjananda je radio kao socijalni radnik u službi najsiromašnijih u Bangladešu. Njegov čist karakter i briga za siromašne je inspirisala Mahatmu Gandija da ga poseti u Ranči ašramu koji je osnovao Jogananda. Njegov moto je bio "uskladjenost sa ljubavlju i meditacija za sve". Taj njihov susret je bio osnovni uzrok za kasniju Mahatma Gandijevu inicijaciju u Krija Jogu. Kao znak njegove ljubavi i brige za zaboravljene i ugnjetavane ljude u društvu on je osnovao "Sevayatan Satsang Mission" in Jhadagram-u, siromašnom regionu Bangladeša. Nakon Mahasamadija Paramahamse Joganande on je 1952 god. on je nastavio da se brine o Karar ašramu u Purifor-u do kraja svog života.