Objavljeno: 21. 11. 2016.

Otvaranje trećeg oka

Kada se jogi koncentriše dovoljno dugo sa polu-otvorenim očima na mesto izmedju obrva, a kada je taj pogled bez nemirnih pokreta, moći će da vidi stalno svetlo okruženo sa drugim ali treptećim svetlima. Njegova pažnja ne treba da bude usmerena na svetlucavi, trepteći oreol duhovnog oka, nego treba da bude fokusirana na centar oka dok se njegov um u potpunosti ne apsorbuje u njemu. Posle nekog vremena će videti savršeno formirano duhovno oko - tamno plavu loptu okruženu drhtavim plamenim prstenom. Postepeno, u dubokoj koncentraciji, izuzetno sjajna zvezda će povremeno zažmirkati u centru plave sfere. Ta sjajna zvezda je kapija kroz koju svest mora da prodje da bi postigla jedinstvo sa Duhom.

"Duga koncentracija na oslobadjajuće duhovno oko omogućuje jogiju da uništi sve zablude o materiji i njenoj težini gravitacije. Od tada on vidi univerzum kao suštinsku nediferenciranu masu svetlosti."

Paramahamsa Jogananda - Autobiografija jednog jogija

Vreme i redovna vežba su neophodni da bi se mogla umiriti svetlost intuitivnog astralnog oka. Potrebna je još dublja i duža praksa da bi se mogla videti sjajna zvezda. Za održavanje percepcije sjajne zvezde potreban je veći stepen realizacije. Kada se postigne majstorstvo u meditaciji tada se svest može, hrabro trijumfalno, promarširati kroz zvezdana vrata svetlosti.

Nakon što jogi postane sposoban da bilo kad po želji vidi svoje astralno oko svetlosti i intuicije, sa bilo zatvorenim ili otvorenim očima,kao i da ga održi mirno na neodredjeno vreme, on će na kraju dostići snagu da pogleda kroz njega u Večnost i kroz zvezdanu kapiju će uploviti u Sveprisutnost. Napredak u razvoju duhovnog oka, doživljen od strane naprednih jogija, prvo otkriva divnu percepciju supersvesti, region svetloshih zraka iz kojih se razvija cela materija. Kreativni kosmički zraci kao veo sakrivaju prisustvo Univerzalne Hristove svesti, Gospoda sveprisutnog u stvaranju. Dubljom koncentracijom i meditacijom, duhovno oko intuicije se otvara i kroz zvezdu mudrosti jogi postaje ujedinjen sa Hristovom Sveprisutnošću. Otuda u najdubljoj ekstazi on dostiže Kosmičku Svest Duha.

"Ne budi zadovoljan sa ničim manje od Duha i blaženstva Duha. Ne obraćaj pažnju na varijacije unutrašnjeg svetla, nego vežbaj koncentraciju na svetlo duhovnog oka. Svetlost oka mora da se koristi samo za gledanje u Boga - Onoga koji je sakriven na prestolu svetlosti."

Paramahamsa Jogananda - God Talks With Arjuna: The Bhagavad Gita by Paramahansa Yogananda

Post credits: