Objavljeno: 18. 11. 2016.

Prana i apana: Dve glavne struje u telu

Ovaj Bhagavad Gita-in stih se bavi sa dve specifične funkcije životne sile u svojim diferencijacijama koje se nazivaju prana i apana. Stalna "borba-natezanje" na makrokosmičkoj vagi odražava projektovanu želju Duha za stvaranjem i njegovu suprotstavljenu želju privlačenja, želju da mnoge vrati u Jedno. Tako da se ta borba dualnosti na mikrokosmičkoj vagi reflektuje i u čovekovom telu. Jedan izraz ove borbe polarnosti (dualnosti) uključuje interakciju izmedju prane i apane.

Postoje dve glavne struje u telu. Prva, struja apane teče od tačke izmedju obrva do karlice. Ova struja sa tokom ka dole se distribuira kroz centar koji se nalazi u predelu trtice (repne kosti) do senzornih i motornih nerava i drži svest čoveka u obmani - vezanu za telo.

Druga glavna struja se naziva prana i ona teče od centra u predelu trtične kosti do tačke izmedju obrva. Ova struja je po prirodi mirna, staložena i ona povlači pažnju poklonika ka unutar sebe, tokom spavanja i u budnom stanju, a u meditaciji ujedinjuje Dušu sa Duhom u Hristovom centru (Ajna čakra/treće oko) u mozgu. Stoga postoji suprotno povlačenje (dualnost), Apana struja koja teče ka dole i Prana struja koja teče ka gore. Ljudska svest se povlači na dole ili na gore u stalnoj borbi i natezanju izmedju ove dve sruje. Jedna oslobadja (prana), a druga vezuje dušu za telo (apana.)

Vitalna struja teče ka spolja od mozga i kičme do ćelija, tkiva, nerava i postaje vezana - zatočena u materiji. Ona biva iskorištena kao elektricitet kroz telesne motorne aktivnosti (svesne i nesvesne) kao i mentalne aktivnosti. Pošto životna snaga u ćelijama, tkivima i nervima postane iscrpljena tim aktivnostima kako fizičkim tako i mentalnim, a posebno preteranim i neuravnoteženim - prana ih osvežava i revitalizuje. U procesu trošenja životne energije ispuštaju se i otpadni proizvodi "trulež". Jedan od otpadnih proizvoda je i ugljen-dioksid koji se izlučuje od strane ćelija u krvotok. Brza akcija uklanjanja ovog otpada od strane prane je neophodna, jer ukoliko se ova "trulež" previše akumulira ubrzo će doći do smrti. Fiziologija ove razmene je dah tj. disanje.

Post credits: