Inicijacija u Krija Jogu u Srbiji


Oni koji žele naučiti Krija joga tehniku moraju najpre biti inicirani od učitelja (Kriyacharia-je) koji je i sam dobio inicijaciju od Paramahamse Hariharanande ili Paramahamse Pragjananande. Njih su takodje na isti način inicirali njihovi učitelji i ta neprekinuta linija prenosa Krija Joga tehnike i učenja seže u prošlost sve do Lahirija Mahašaje tj. Mahavatara Babaji-ja lično. Inicijacija ima simboličan ali i Ezoterisjki karakter i zato je neophodan lični kontakt učitelja i učenika. Za vreme tradicionalne ceremonije inicijacije, onako kako je to radio i Lahiri Mahašaja, simbolično se energetski čiste telo, kičmeni stub (čakre) i naša čula. Učenicima se pokaže tehnika kako da vide Božansko svetlo, čuju sveti zvuk OM (AUM) i osete svetu vibraciju na telu. Posle toga se novoiniciranim učenicima detaljno pokaže i objasni Krija Joga tehnika.
Inicijacija novih učenika se radi na Krija Joga seminarima koji se u organizaciji Kriya Yoga International redovno održavaju 1-2 puta godišnje u velikom broju zemalja, pa i u Srbiji. Seminari traju 3 dana i to su obično petak-subota-nedelja. Petkom se obično drži uvodno predavanje o Krija Jogi i ulaz je slobodan za sve zainteresovane. Dok u subotu pre podne se vrši inicijacija novih učenika, a popodne se uvežbava tehnika i radi grupna meditacija. Nedelja je poslednji dan seminara, a i tada se takodje radi grupna meditacija i uvežbavanje Krija Joga tehnike. Posle toga novoinicirani učenici su spremni za samostalno vežbanje Krija Joge kod kuće.
U krija Jogu može biti iniciran ko god želi, jer nema nikakve diskriminacije po pitanju rase, nacionalnosti, vere, pola i slično. Za vežbanje same tehnike nije potrebna posebna fleksibilnost tela i meditacija se može raditi i sedenjem u stolici. Tako da je sama tehnika pogodna i za starije osobe, a i one manje fleksibilne.
Za ceremoniju inicijacije je potrebno poneti 5 voćki, 5 cvetova i priložiti donaciju od 50 evra. Novac prikupljen na ovaj način služi za pokrivanje troškova organizacije seminara, zakupa sale, troškove prevoza i smeštaja Učitelja, a eventualni višak sredstava se koristi za socijalne projekte o kojima se možete više informisati na ovoj web adresi: Prajnanananda Mission

PREPORUČUJEMO: