Objavljeno: 17. 11. 2016.

Šta je to meditacija?

"...Poklonik koji sedi u pravilnom položaju i meditira na tačku izmedju obrva uči da vežba Jogu, jedinstvo ega i duše. U dubokoj koncentraciji on pronalazi svoj um i srce oslobodjene od čulnih smetnji i emotivnih svidjanja i nesvidjanja..."

Paramahamsa Yogananda

Meditacija je nauka Samospoznaje. To je najpraktičnija nauka na svetu. Većina ljudi bi želela da meditira kada bi shvatili njenu vrednost i kada bi iskusili njen efekat. Krajnji cilj meditacije je da čovek postane stalno svestan Boga i večnog jedinstva duše sa Njim. Samorealizacija daruje meditantu blagoslov Gospodnjeg mira, ljubavi, radosti, moći i mudrosti. Meditacija koristi koncentraciju u svom najvišem obliku. Koncentracija se sastoji od oslobadjanja pažnje od smetnji i fokusiranje na jednu misao. Meditacija je poseban oblik koncentracije gde je pažnja umirena i usmerena na Boga.

Kao odgovor na ljubav svojih poklonika Bog manifestuje sebe u različitim Kosmičkim oblicima. On takodje sebe manifestuje u istini, u božanskim kvalitetima u kreativnoj snazi i lepoti prirode, u životima velikih svetaca i avatara (Božanskih inkarnacija) i u duši svakog čoveka. Tako da meditacija na bilo koji od ovih koncepata donosi duboku realizaciju sveprisutnog Apsoluta. Zato meditacija daje direktnu percepciju Boga i samim tim podiže religijsku praksu iznad dogmi. Meditacija - povlačenje svesti iz 5 čula i koncentracija na Boga je portal kroz koji svi duhovni tragači svih vera moraju da prodju da bi kontaktirali Boga.

Post credits: