Objavljeno: 11. 11. 2016.

Lahiri Mahašaja

"Meditacija znači umiriti um. Nema duhovnog napredka bez kontrole nad svojim umom."

Shri Lahiri Mahasaya - Sacred Teachings of the Kriya Yoga Masters

Lahiri Mahašaja (1825-1895) je vratio Krija Jogu nazad u svet. Rodjen je u mestu Nadia u Zapadnom Bengalu (India) gde je u početku vodio običan porodični ali ipak pobožan život. Njegova duhovna potraga dostigla je najvišu tačku kada ga je Indijska Železnica u kojoj je radio poslala da radi u ispostavi u Rišikešu, koji se nalazi u blizini Himalaja. Tamo je 1861 god. upoznao svog besmrtnog gurua Babaji Maharadž-a. Nakon što mu je ispunio poslednju veliku želju Mahavatar Babaji ga je inicirao u svete i tajne tehnike Krija Joge. Lahirijeva želja za spoznajom Boga je potpuno ispunjena postizanjem neopisivog stanja kosmičke svesti.

Posle inicijacije, Lahiri se vratio kući svojim redovnim porodičnim dužnostima i iniciranju iskrenih duhovnih tragaoca u tehniku Krija Joge.On je postao savršen Prosvetljen jogi koji je u stanju da pokaže put do oslobodjenja običnim ljudima, monasima, muškarcima i ženama različitih religija. Lahiri Mahašaja je savršen primer za savremenog čoveka u sadašnjem modernom svetu, jer je on i bio Prosvetljeni Majstor Kriye, a istovremeno je vodio porodični život i radio redovan posao do redovne penzije kao službenik u Indijskoj Železnici.