Krija Joga Institut (Kriya Yoga International)


*Par reči o školi autentične Krija Joge (Kriya Yoge)...."Ovo je duhovni put koji vode realizovani Majstori"

Kriya Yoga International Logo


Duhovni rast i služenje čovečanstvu....


Naš cilj je da stvorimo duhovno okruženje puno ljubavi, saosećanja, saradnje i služenje svim iskrenim duhovnim tragaocima i celoj Božanskoj kreaciji. Mi smo posvećeni službi čovječanstvu kroz duhovne, obrazovne i humanitarne kao i zdravstvene aktivnosti . Promovišemo integrisani razvoj kako duhovni i fizički tako i psihološki, emocionalni i intelektualni - kroz jogu, meditaciju, molitvu i učenje i nesebično služenje...Organizacija bez granica...


Kriya Yoga International organizacije se sastoje od tri glavna (matična) Kriya Yoga Centra u SAD-u, Europi i Indiji. Kao i njihovih pomoćnih centara i grupa u Severnoj i Južnoj Americi, Evropi, Indiji, Australiji i Novom Zelandu. Sva tri Glavna centra imaju neprofitni status u svojim zemljama, a osnovao ih je Paramahamsa Hariharananda za duhovne, obrazovne i humanitarne svrhe.Pomoć duhovnim tragaocima...


Mi širimo autentično tradicionalno učenje Krija Joge kao što je propisano od neprekinute linije Kriya Yoga Majstora počev od Avatara Babaji-a i Lahirija Mahasaje do Paramahamse Hariharanande i njegovog naslednika Paramahamse Parjnananande. Cilj nam je da pomognemo duhovnim tragaocima da nauče Krija Jogu i da unaprede i ubrzaju svoj duhovni rast. Programi Kriya Yoga Inicijacije i seminari se organizuju po celom svetu, objavljujemo knjige i drugi štampani materijal u kojima se nalazi suština učenja Krija Joge, a tu su i internet stranice, video materijali i slično. Pružamo ambijent i okruženje koje podstiče duhovni razvoj, meditaciju i učenje kako implementirati Kriya Yogu u svakodnevnom životu. Sveto duhovno učenje Krija Joge se prenosi iskrenih duhovnim tragaocima bez obzira na rasu, nacionalnost, pol, starost, religiju i slično.

Krija Joga Centar u Beču
Pottendorferstrasse 69 A-2523
Tatanedorf, Austrija
Telefon: 43-2253-81491
www.kriya.eu
Krija Joga Centar u Holandiji
Heezerweg 7, NL-6029 PP
Sterksel, Netherlands
Telefon: 31-40-2265576
www.kriya.org
Krija Joga Centar u Indiji - Hariharananda Gurukulam
P.O. Chaitana, Balighai, Puri 750002
Orissa, India
Telefon: 0091-6752-246644
www.prajnanamission.org
Krija Joga Institut u SAD
P. O. Box 924615 Homested
FL 33092-4615 USA
Telefon: 1-305-247-1960
www.kriya.org

PREPORUČUJEMO: