Objavljeno: 17. 11. 2016.

Šta je to samadi?

"Samadi (Samadhi - duhovna ekstaza, stanje sjedinjenosti sa Bogom, krajnji cilj svake meditacije)- je radosno iskustvo, predivno sjajno svetlo u kome plutaju bezbrojni svetovi u velikom oblaku radosti i blaženstva. Iskustvo koje raspršuje duhovno neznanje tj. mišljenje da je ovaj smrtan život stvaran."
Kraj sveta se realizuje u samadiju ili ti božanskoj ekstazi. Postoje dve vrste samadija. Kada prvi put pokušate da meditirate vaš um beži u svim pravcima. Pomislite da ga je nemoguće umiriti i otići duboko unutar sebe ali ako dovoljno dugo sedite mirno počećete da osećate tu predivnu tišinu Boga. Kada se umiriš i um držiš koncentrisan na Njega, svet se zaboravlja i ti pronalaziš u toj tišini sreću veću od bilo kog ovozemaljskog zadovoljstva. To stanje kada si totalno apsorbovan u unutrašnjoj svesti o Bogu, ne svestan sveta, naziva se Savikalpa samadi. To je "delimično raspršavanje sveta", jer kada se vratite u običnu svest, iluzija sveta će ponovo uticati na vas osim ako ste visoko razvijeni i slobodni od svih želja i vezanosti.
Drugo i najviše stanje samadija je kada ste u svetu ali niste od sveta. Obavljate sve svoje zemaljske dužnosti ali ste u svakom trenutku svesni Boga. To je Nirvikalpa samadi. To je kraj svih ograničavajućih želja i vezanosti. Zabluda je pobedjena i to je pravi kraj sveta.


Šri Juktešvar - Shambhavi Mahamudra
Post credits: