Objavljeno: 14. 11. 2016.

Šta je to Krija Joga ?

"Povlačenjem uma i životne snage od čulnih i motornih nerava, Jogi ih vodi kroz kičmu i mozak u večno svetlo. Tu se um i životna snaga ujedinjavaju sa večnom mudrošću Duha manifestovanog u mozgu. Centar svesti za prosečnog čoveka je njegovo telo i spoljašnji svet. Jogi menja svoj centar svesti nevezanošću za telo, svetovne nade i strahove. Tehnikom - kao što je Krija Joga - on svesno kontroliše životne procese koji vezuju svest za telo (smirivanje srca i daha) i postaje utvrdjen u večnoj mudrosti i percepciji Duha koji se ispoljava u duhovnom centru kosmičke svesti u mozgu. Jogi koji može da promeni svoj centar svesti iz fizičkog tela na cerebralni presto Duha na kraju sjedinjuje svoju svest sa sveprisutnošću. On postiže Večnu Mudrost i blaženstvo."

Paramahamsa Jogananda

Krija Joga je jednostavna psiho-fiziološka metoda kojom se u ljudskoj krvi smanjuje nivo ugljen dioksida, a povećava nivo kiseonika. Atomi ovog dodatnog kiseonika se transformišu u životnu energiju koja podmljadjuje mozak i centre u kičmenom stubu. Zaustavljanjem akumulacije venske krvi, jogi može da umanji ili spreči propadanje tkiva. Napredni Jogi transformiše ćelije u energiju. Ilija, Isus, Kabir i drugi proroci su bili Majstori Krije ili neke druge slične tehnike kojom su materijalizovali ili dematerijalizovali svoja tela po volji. Krija je drevna nauka. Lahiri Mahašaja ju je dobio od svog velikog Gurua, Babaji-ja koji je ponovo otkrio i razjasnio tehniku koja je bila izgubljena u mračno doba. Babaji ju je preimenovao jednostavno u "Krija Joga".

"Krija Joga je instrument sa kojim se ljudska evolucija može ubrzati", Šri Juktešvar je objasnio svojim učenicima. "Drevni jogiji su otkrili da je tajna kosmičke svesti usko povezana sa ovladavanjem disanjem. Ovo je Indijski jedinstven i besmrtan doprinos svetskoj riznici znanja. Životna sila koja je obično apsorbovana održavanjem rada srčanog mišića, mora biti oslobodjena za više aktivnosti metodom smirivanja i smanjivanja neprekidnih zahteva za dahom." Krija Jogi umom usmerava životnu energiju da se okreće naviše i naniže oko šest kičmenih centara kojima odgovara 12 znakova zodijaka, simbolički Kosmički Čovek. Pola minuta cirkulisanja energije oko osetljive kičmene moždine dovodi do suptilnog napredka u njegovoj evoluciji. Pola minuta vežbanja Krije odgovara jednoj godini Prirodnog duhovnog napredovanja.

Hiljadu Krija izvežbanih za 8,5h daju jogiju ekvivalent od 1000 godina prirodne evolucije. To je 365.000 godina evolicije za svega jednu godinu života. Za tri godine Krija Jogi može sopstvenim trudom postići isto što i Priroda za milion godina evolucije. Naravno ovu "prečici" mogu da koriste samo visoko razvijeni jogiji. Uz pomoć Gurua takvi jogiji su pažljivo pripremili svoje fizičko telo i mozak da mogu da izdrže snažnu energiju generisanu intenzivnim vežbanjem.

Telo prosečnog čoveka je kao sijalica od 100 Vati(W) koja ne može da izdrži napon od milijardu Vati(W) energije probudjene Krija tehnikom. Kroz postepeno i redovno povećanje izdržljivosti, sa jednostavnom i sigurnom tehnikom Krija Joge, čovekovo telo se astralno transformiše iz dana u dan dok konačno ne postane pogodno da može da izrazi neograničeni potencijal kosmičke energije koja predstavlja prvi materijalno aktivan izraz duha.

Post credits: