Objavljeno: 13. 11. 2016.

Sveta Nauka


Ova izuzetna studija paralelno uporedjuje pasuse iz Biblije i Hindu spisa da otkrije suštinsko jedinstvo svih religija. Svami, Šri Juktešvar poštovani guru Paramahamse Joganande, navodi Univerzalni put da svako ljudsko biće mora da putuje ka prosvetljenju. Sa ogromnom mudrošću i pronicljivosti, Šri Juktešvar objašnjava univerzalnu evoluciju svesti,energije i materije - čitav spektar iskustava koje zovemo "život". On takodje objašnjava ogromne pojavne cikluse civilizacije (juge), omogućavajući dublje razumevanje istorije i mnogih turbulentnih svetskih dogadjanja.

Autor daje autoritativnu osnovu za čisto holistički pogled na čoveka i Univerzum - i pokazuje kako taj pogled podržava principe prirodnog života u telu, umu i duši. Ukorenjen u najdubljim istinama religije, on ipak nudi praktične savete za ispunjavanje u svakodnevnom životu, za koje opisuje fizičke, mentalne, moralne i duhovne principe koji regulišu širenje ljudske svesti.Odlomci iz knjige Sveta Nauka:


“...Proroci svih zemalja i raznih razdoblja imali su uspeha u svom traganju za Bogom. Ulazeći u stanje istinske prosvetljenosti - nirvikalpa samadhi - ovi sveci su ostvarili Vrhovnu Realnost izvan svih imena i oblika. Njihova mudrost i duhovni saveti pretočili su se u svete spise koje nalazimo u svetu. I ako se spolja gledano međusobno razlikuju, zbog različite upotrebe reči, svi ti sveti spisi su izraz - ponegde jasan i otvoren, drugde skriven i simboličan - jedne te iste osnovne duhovne istine...."


“...Kako je Bog stvorio čoveka po svojoj slici, tako je i telo čovekovo kao slika svemira. Materijalno telo čovekovo ima takođe sedam vitalnih mesta koji se nazivaju Patale. Čovek okrećući se prema sebi i napredujući pravim putem, opaža duhovnu Svetlost na tim mestima, koja se u Bibliji opisuju kao sedam crkvi, a svetlost kao zvezde koje izgledaju kao sedam anđela. Vidi Otkrivenje 1:12, 13, 16, 20. "...I obazrevši se videh sedam svećnjaka zlatnih i usred sedam svećnjaka nekoga koji izgledaše kao sin čovečji..." "U desnoj ruci držaše sedam zvezda..." "Sedam zvezda su anđeli sedam crkava, a sedam svećnjaka su sedam crkava."...."