Objavljeno: 11. 11. 2016.

Mahavatar Babaji Maharadž

"Ja uvek držim svoje učenike pod svojom zaštitom."

Mahavatar Babaji Maharaj - Sacred Teachings of the Kriya Yoga Masters

Nije moguće opisati Babaji-ja sa istorijske tačke gledišta. Njegov život i rad su Božanski i prekriveni su misterijama. Ne postoji ni jedna njegova fotografija, a ovu njegovu sliku je naslikao Yoganandin brat po instrukcijama Paramahamsa Yoganande tj. kako je izgledao kada ga je video. On je besmrtni Avatar i rečeno je da živi negde na Himalajima i dan danas. Samo jogiji koji su dostigli visok stepen Samorealizacije su u stanju da vide njegovu inkarnaciju kao živog Avatara.

On je bio taj koji je 1861 god. preko Lahirija Mahasaje pokrenuo realizaciju Božanskog milostivog plana da se davno zaboravljena tehnika Krija Joge opet predstavi savremenom svetu. Sa ciljem da se čovečanstvo usmeri u pravcu duhovnog razvoja u ovom kritičnom trenutku u istoriji.

Njegova Božanska igra pojavljivanja i nestajanja je jedinstvena. Poznato je da se Babaji pojavio svojim učenicima: Lahiri Mahasaji, Svamiju Pravanandi, Šri Juktešvaru, Hamsa Svamiju Kevelanandi, Paramahamsa Yoganandi i Paramahamsa Hariharanandi. Svi koji misle sa ljubavlju o Babajiju sigurno će dobiti njegov blagoslov i biti vodjeni na Božanskom putu Samospoznaje.