Objavljeno: 12. 12. 2016.

Aum (Om), Amin, Amen: Božanski zvuk, vibracija

OM (AUM) je Sanskritska reč koja simbolizuje aspekt Božanstva koji stvara i održava sve stvari. Kosmička vibracija AUM iz Vedskih spisa (Vede su Svete knjige drevne Indije) je postala "sveta reč" HUM Tibetanaca, AMIN kod Muslimana, AMEN kod Hrišćana, Jevreja, Egipćana, Grka, Rimljana. Velike svetske religije navode da sve stvorene stvari potiču iz kosmičke vibracije energije AUM ili AMEN tj. "REČI" ili ti Duha Svetoga. "U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč... Sve je kroz Nju (REČ tj. AUM) postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo..." (Jevanđelje po Jovanu.)

AUM - prvobitni, večni Božanski zvuk koji se čuje u dubokoj meditaciji predstavlja 3 tela svakog ljudskog bića ili trostuke Božanske kvalitete:

A - je Kauzalno telo (zvuk)

U - je Astralno telo (vibracija)

M - je Fizičko telo (svetlo)


Simbol AUM čine tri krive, jedan polukrug i tačka.


Velika donja kriva (na slici crna) simbolizuje budno stanje (jagrat). U ovom stanju svest je usmerena ka spolja kroz prozore čula. Njena veličina ukazuje na to da je ovo najčešće i glavno stanje ljudske svesti.

Druga kriva (na slici plava) označava stanje dubokog sna (sushupti) ili nesvesno stanje. To je stanje dubokog sna u kome spavač nema nikakvih želja niti doživljava bilo kakav san.

Treća kriva (na slici narandžasta) koja se nalazi izmedju dubokog sna i budnog stanja, označava stanje snova (swapna). U ovom stanju svest pojedinca je okrenuta prema unutra i sanjač gleda i doživljava očaravajući svet iza očnih kapaka. Tako da ove tri krive predstavljaju ceo fizički fenomen.

Tačka (na slici ljubičasta) označava četvrto stanje sveti, na Sanskritskom jeziku poznato kao Turiya. To je mirno i blaženo stanje, krajnji cilj svih duhovnih aktivnosti, u kojem je došlo do kraja svih diferencijacija relativnog postojanja.

Polukrug (na slici crven) simbolizuje Mayu koja odvaja tačku od ostale tri krive. Tako da je iluzija Maye ta koja nas sprečava u realizaciji ovog najvišeg stanja blaženstva. Polukrug je otvoren na vrhu i ne dodiruje tačku, što označava da ovo najviše stanje svesti nije pod uticajem Maye. Maya utiče samo na manifestovani fenomen. Njen efekat sprečava duhovnog tragaoca da stigne do krajnjeg cilja, realizacije Jedinstva cele kreacije, sveprisutnog, nemanifestovanog, Apsolutnog principa.


Sveti Duh


Uz pomoć odgovarajuće metode meditacije na Sveti Duh, svetlost duhovnog oka (trećeg oka) i svetu kosmičku vibraciju AUM, duhovni tragalac stalnom praksom, može doživeti blagoslov manifestovanog vibracionog prisustva Boga. Sveta Vibracija, Veliki Utešitelj, koja je prožeta univerzalnom reflektovanom Božijom svesti, sadrži sveobuhvatno blaženstvo Boga. Na dan Pedesetnice Isusovi učenici bili su opijeni novim vinom blaženstva, utešnom Svetom Vibracijom (AUM) i bili su u stanju da razgovaraju na različitim jezicima. AUM, "REČ" tj. inteligentni Kosmički vibratorni zvuk je izvor svih zvukova i jezika. Onaj koji je ispunjen Duhom Svetim, onaj koji čuje, oseća i širi svoju svest u AUM-u, može da razume i komunicira različitim nadahnutim jezicima ljudi, životinja, atoma. On zaista komunicira sa Prirodom ali ne u formi čulnog iskustva nego je ujedinjen sa glasom Boga kroz kojeg Tvorac usmerava simbiozu svojih bića u Božansku harmoniju.

Svi ljudi su rodjeni iz Kreativne vibracije Svetog Duha ali oni su izgubljeni sinovi koji su napustili kuću svoje roditeljske Božanske Svesti i indentifikovali se sa ograničenim prostorom ljudskog tela. Duša se oseća zarobljeno u fizičkom, astralnom i kauzalnom telu. Na početku duhovnog budjenja, Duša izražava svoju urodjenu želju za slobodom od ograničenja i zabluda. Svesni um bi tada trebalo naučiti kako da oslobodi svest duše od indentifikacije sa tri tela i pomogne joj da se vrati svom izvoru u Sveprisutnom Duhu.

Tehnikom Krija joga meditacije, AUM vibracija Svetog Duha može se čuti u meditaciji kroz supersenzorni medijum intuicije. U početku, učenik doživljava AUM kao ispoljenu kosmičku energiju u svoj materiji. Zemaljski zvuci svih atomskih kretanja, uključujući zvuke tela - srca, pluća, cirkulacije, ćelijske aktivnosti - dolaze iz kosmičkog zvuka kreativne vibratorne aktivnosti AUM-a. Zvuci devet oktava koje može da registruje ljudsko uho, kao i niske i visoke vibracije koje ljudsko uho ne može da registruje imaju svoje poreklo u AUM. Takodje su i svi oblici svetla - vatra, sunčeva svetlost, elektricitet, astralna svetlost - samo izrazi prvobitne kosmičke energije AUM-a.


Astralni zvuci


Ova Sveta Vibracija (AUM) deluje u suptilnim energetskim centrima na kičmenom stubu Astralnog tela, dajući životnu snagu i svest fizičkom telu. Manifestuje se kao predivni astralni zvuk karakterističan za svaki energetski centar. Ovi Astralni zvuci mogu da podsećaju na melodični zvuk zujanja pčela (muladhara čakra), tona flaute (svadistana čakra), žičanog instrumenta poput harfe (manipura čakra), zvuka zvona ili gonga (anahata čakra), umirujućeg žubora udaljenog mora (višudi) i kosmičku simfoniju svih vibratornih zvukova (ajna čakra). Krija joga tehnika meditacije vam omogućava da naučite da locirate ove Astralne zvuke. To pomaže budjenje Božanske svesti zaključane u energetskim centrima na kičmenom stubu kao i njihovo otvaranje što vodi direktno do Samospoznaje.

Kada se učenik koncentriše na AUM, prvo mentalno pevajući i ponavljajući AUM, a zatim zapravo čuje i zvuk, njegov um se preusmerava od spoljnih fizičkih zvukova materije ka zvucima unutar njegovog tela- cirkulacija krvi i ostalim vibratornim zvucima. Njegova svest se na taj način preusmerava sa vibracija fizičkog tela na muzičke vibracije energetskih centara na kičmenom stubu astralnog tela. Svest se zatim širi od vibracija astralnog tela do vibracija svesti u kauzalnom telu i do sveprisutnog Svetog Duha. Kada je svest duhovnog tragaoca u stanju ne samo da čuje kosmički zvuk AUM nego i da oseti njegovo prisustvo u svakom milimetru prostora, u svakom deliću vibrirajuće materije, njegova duša tada postaje sjedinjena sa Duhom Svetim. Njegova svest istovremeno vibrira u njegovom telu, u sferi Zemlje, planeta, Univerzuma i u svakoj čestici materije, prostora i astralne manifestacije. Kroz šireću silu Svetog Duha, tj. šireći AUM vibrirajući zvuk koji se čuje u meditaciji, svest biva Krštena tj. uranja u sveti tok Hristove svesti.

Do ovih progresivno viših stanja svesti se stiže kroz dublje i duže meditacije vodjene od strane Gurua.


Unutrašnji mir i radost


Uzdižuće vibracije "Utešitelja" (AUM-a) donose duboki unutrašnji mir i radost. Kreativna Vibracija vitalizira individualnu životnu silu u telu, što vodi do zdravlja i blagostanja, a njena lekovita moć takodje može biti usmerena ka onima kojima je potrebna Božanska pomoć. Budući da je izvor inteligentne kreativnosti, AUM vibracija inspiriše i pobudjuje ličnu inicijativu, genijalnost i volju duhovnog tragaoca.

Krštenje u vibraciji Duha Svetoga oslobadja od loših navika i pogrešnih želja, a pomaže u uspostavljanju dobrih. Na kraju se sve dobre navike i želje stope u jednu jedinu, a to je želja blagoslovenog kontakta sa Bogom. Poznavanje Boga nije negacija želja, već naprotiv to je potpuno ispunjenje. Baš kao što hraneći drugoga ne možemo utoliti svoju glad, tako ni duša nikada ne može biti zadovoljena ugadjanjem čulima. Čula žude za zadovoljstvima, pohlepom, uzbudjenjima i zabavom, a duša se oseća ispunjena samo od strane mira - mira i blaženstva koje daje meditacija i umereno korištenje čulnih instrumenata.

Ambicija za dobre stvari, plemenita dostignuća, duhovni rad i služenje mnogima treba biti pokrenuta da bi se pobedila sebičnost i pohlepa, briga samo o sebi i najužoj porodici. Kada su nam misli usmerene ka Bogu tada postoji veliko uživanje u svom našem dobrom radu i dostignućima.

Post credits: