Objavljeno: 07. 12. 2016.

Sahasrara čakra: Božije prebivalište

Sahasrara čakra je hodnik ka Apsolutu. Ova čakra je poznata i pod nazivom Brahma Randhra (Bramino tj. Božije prebivalište).


Sahasrara čakra se nalazi u Fontaneli na vrhu glave. To odgovara mekom mestu na temenu glave, udubljenje u lobanji novorodjenčadi, koja se zatvara i očvrsne kada dete napuni 3-4 meseca starosti, ostavljajući veoma mali razmak još uvek otvoren. Sahasrara je "chakratita" čakra što u prevodu znači čakra nad čakrama. Reč Sahasra znači "hiljadu", a Ara znači spice točka. Tako da Sahasrara znači točak sa hiljadu spica. Zašto hiljadu? To je množenje brojeva 1 x 10 x 10 x 10, gde broj 1 predstavlja Vrhovnu dušu unutar tela izraženu kroz tri stanja postojanja. Prvi broj 10 predstavlja deset pravaca: 4 strane, 4 ugla, iznad i ispod, koji pokrivaju sav postojeći prostor. To je izražavanje Kauzalnog tela. Kada se izražava kroz um i dah to suptilno ili Astralno telo sa svojih deset vitalnih dahova, a kada je izražena kroz deset organa to je fizičko ili grubo telo. Točak života okreće se u hiljadu pravaca (hiljadu ne treba shvatiti kao doslovno. To jednostavno predstavlja mnoštvo aktivnosti.)

Temena čakra - Sahasrara se takodje naziva i "Lotos sa hiljadu latica". To je najveći lotos. Za razliku od drugih čakri gde lotosi cvetaju okrenuti ka gore u Sahasrari lotos cveta okrenut ka dole (naopako). Moderna nauka je definisala ovu čakru kao energiju koja okružuje mozak.

Jogiji je nazivaju i vrata u beskonačno. Kada se koncentrišemo na Sahasraru vidimo mešavinu sedam boja isto kao kada se sunčeva svetlost prolazeći kroz prizmu podeli na sedam boja. Spoljašnja je indigo, zatim plava, zelena , ljubičasta, crvena, narandžasta, žuta. Središnji deo temene čakre se naziva "brahmarandhra" što znači Bramina tj. Božija rupa. Kroz ovaj otvor, duša ulazi u telo bebe u majčinoj utrobi, a onda nekoliko meseci po rodjenju ova vrata se opet zatvaraju.


Prostrano unutrašnje nebo


Kada u dubokoj meditaciji uspemo da odemo iznad Ajne čakre, Sahasrara čakru doživljavamo kao prostrano unutrašnje nebo. Tamo su zvezde i planete isto kao i na spoljašnjem nebu, ali ako odemo još višlje, iznad planeta i zvezda, videćemo prostrano nebo gde postoji samo svetlost. U dubokoj meditaciji, kada dostignemo te visine, doživećemo bezgranični svet svetlosti, svet bez ikakve forme i oblika gde se sva svetla stapaju u jedno.


Polaritet


Zemlja ima magnetizam tj. ima severni i južni pol. U skladu sa tim i naše telo ima Severni i Južni pol. Ljudi često kada kažu sever misle na gore, a jug na dole. Jug je mesto materijalne aktivnosti, a sever je područje duhovnosti i smirenosti. Izmedju Severnog i Južnog pola našeg tela sve vrste aktivnosti su moguće: materijalne, fizičke, emocionalne, verske i duhovne. Kada dostignemo najvišu tačku severnog pola sve se rastvara i postižemo Samorealizaciju.


Iza imena i oblika/forme


Otac je odveo svoje petoro dece u prodavnicu da im kupi slatkiše. Slatkiši su bili u raznim oblicima životinja i svako dete je uzelo drugačiji: lava, slona, jelena, pticu i ljudsku figuru. Svako dete je bilo ubedjeno da je njegov slatkiš najbolji od svih. Prvo dete je reklo da je lav najmoćniji jer on može da pojede sve životinje, pa i čoveka. Drugi je rekao da je slon najbolji jer je najveći od svih i ubrzo je izbila velika rasprava. Kada je njihova majka došla da vidi šta se dešava pitala ih je zašto se svadjaju!? Iznoseći joj svako svoje argumente objasnili su još uzrok svadje. Majka se nasmešila i podsetila ih da je osnova svih njihovih slatkiša samo šećer, te da su svi podjednako slatki bez obzira na oblik i da nema razloga za svadju. Sve što treba da rade je da uživaju u slasti ispoljenoj u različitim figurama tj. oblicima. Petoro dece predstavljaju pet nižih centara, opterećenih imenom i formom, a majka predstavlja šesti centar , tvrdeći da su sva imena i oblici samo privid i u ustima svaki slatkiš se topi ostavljajući samo slast i radost. U Sahasrari, slobodan od svih imena i oblika, potpuno apsorbovan u sebe, čovek doživljava unutrašnji mir i sreću.


Čišćenje čakri


Sedam čakri formira venac od četrnaest lotosa koji se protežu gore i dole duž kičme. Posvetite ovaj venac Bogu , jer Bog je taj koji je darovao ove kosmičke energetske centre čoveku. Uvek povezujte svaki centar sa izvorom energije i kada delujete preko bilo koje čakre ne zaboravite da delujete u Božijoj svesti. Dok meditirate i fokusirate pažnju na svaku čakru, ponudite svaku čakru Bogu. Čistite i energizirajte svaku čakru koncentracijom i negativne sklonosti svake čakre će biti uklonjene, a vaš um će postati čist, srećan i miran. Pročišćavanje čakri je takodje deo složenog jogijskog procesa tokom kojeg napredni jogi ubrizgava svoju energiju kako bi pomogao učeniku da doživi natpirodna iskustva.


Zvezde i planete


Baš kao što spoljni univerzum ima zvezde i planete za koje se veruje da utiču na ljudski život, tako i duž kičme u unutrašnjem Univerzumu nalazi se ceo Zodijak. Meditacijom i energiziranjem kičme, štetni efekti planeta se neutrališu. Ljudi idu kod astrologa da saznaju svoju sudbinu na osnovu astroloških proračuna, ali naše unutrašnje planete i zvezde, suptilni Zodijak prisutan u kičmi, može postati instrument koji zrači kosmičku svetlost i na taj način doprineti našim životnim nastojanjima.

by Paramhansa Prajnanananda