Objavljeno: 15. 11. 2016.

Šta je to Kundalini?

Sklupčana - kreativna životna snaga u podnožju astralne kičme, Kundalini, je uvek bila predstavljana simbolom zmije. Kada je ova kreativna sila "uspavana" ona teče ka dole i ka spolja hraneći sva čula. Peckanje njenog otrova izaziva nezasitu požudu. Medjutim, kada je čista Kundalini "probudjena", od strane jogija, ona teče ka gore i unutra podižući se do mozga i transformišući se u blaženstvo duha. Ovo uzdizanje zmijske struje se naziva Vasuki i to je vrhovna sila za ljudsko spasenje. Možemo napraviti analogiju da je Bog manifestovan u silaznom toku kreativne snage, Kandarpa, koja je kroz sex odgovorna za stvaranje dece. Takodje, On je manifestovan i u uzlaznom toku kreativne sile, Vasuki, koja radja potomke probudjene u Duhu Božijem.


Svrha života

Svrha života je da se ova kreativna snaga podigne duž šest kičmenih centara. Progresivno jačajući ljudsku svest sa sve snažnijim i snažnijim "svetlom" (energijom), sve dok ona nije u stanju da se ujedini sa sveprožimajućim brilijantnim sjajem u najvišem centru u mozgu. Ovaj uspon svesti kroz kičmu se može polako postići kroz prave akcije i prave misli. Jogi, medjutim, bira brži i više naučni metod - meditaciju. Svest običnih ljudi je fokusirana u donja 3 centra u karličnom delu i donjem delu stomaka koji su odgovorni za svu materijalnu čulnu percepciju i uživanja. Božanski ljubavnici i nebeski pesnici deluju iz srčanog centra. Mirni, neuzdrmani jogi-ji funkcionišu sa probudjenim grlenim (vratnim) centrom. Onaj koji može da oseti Njegovo prisustvo u celoj Božanskoj vibratornoj kreaciji je probudio moždani Hristov centar (treće oko). Prosvetljeni jogi funkcioniše iz cerebralnog centra Kosmičke Svesti. Njega možemo nazvati uzdigli, Samorealizovani jogi!

Post credits: