Objavljeno: 25. 11. 2016.

Iluzija (Maya): Zakon dualnosti i relativnosti

Sve u materijalnom svetu je kopija njegovog pandana u astralnom svetu, ali je materijalna manifestacija gruba, ograničena i iskrivljena zakonom relativnosti. Princip dualnosti ili relativnosti je svojstven za celu kreaciju. Senka kao i svetlo je neophodna da bi se dočarao univerzum razdvojenih oblika i bića. Relativnost takodje funkcioniše i u astralnom svetu, ali tamo nema fiksnih ograničenja - sve se doživljava kao različita vibracija svetlosti i ništa drugo. U materijalnom svetu zabluda je duboko ukorenjena u tom zakonu relativnosti, sprečavajući fizičku svest da razume stvari onakvim kakve one zaista jesu. Vi nevidite stvari u njihovoj pravoj suštini kao svetlo jer je osetljivost vaših fizičkih čula previše gruba. Umesto toga doživljavate relativnu razliku izmedju čvrstog, tečnog i gasovitog kao toliko radikalnu da ako ostavite čvrstu obalu i pokušate hodati preko tečnog okeana vi ćete se udaviti. U astralnom svetu isto možete doživeti obalu kao čvrstu i okean kao tečnost, ali ipak neće doći do davljenja u astralnoj tečnosti. Vi razlikujete čvrstu materiju od tečnosti samo kao različitu vibraciju svetlosti koje se medjusobno ne sukobljavaju. Možete jednako lako da "klizite" kroz "čvrstu" svetlost kao i kroz "tečnu" ili da hodate po tečnoj svetlosti sa svojim čvrstim astralnim telom kao što je Isus pokazao kada je hodao po vodi. Za Njega, njegovo telo i more su bili ništa drugo do relativna astralna svetlost koju on može da kontroliše i menja snagom svog uma. On je demonstrirao da u Bogu realizovani Majstor može da kontroliše astralno svetlo u osnovi materijalne kreacije. Na taj način on izvodi čuda, leči bolesne i podiže iz mrtvih, hrani mnoštvo sa nekoliko vekni hleba i ribe i vaskrsava svoje telo.

Ne postoji ni jedno ljudsko iskustvo kojeg mogu da se setim, a za koje astralni svet nema duplikat. U njemu isto možete iskusiti rodjenje, smrt, brak, bolest i sve što vidite u fizičkom svetu. Relativnost svetlosti čini da osećaj i percepciju doživljavamo kao stvarne. Dok u materijalnom svetu zakon relativiteta ima toliko veliku snagu obmane da je čovek ograničen sa tom "stvarnošću". U astralnom svetu sve se menja snagom uma.

Koliko je važno živeti u tom finijem nivou postojanja! Ja (Jogananda) sam sve vreme tamo čak i sada dok govorim. Odande takva sreća dolazi da vam je ne mogu opisati rečima. U ovom grubom svetu umorite se od svega. Čak i izvori najvišeg užitka na kraju postaju monotoni ili dosadni. U astralnom svetu kreacije tvoje volje su uvek nove. Nikada se nećete umoriti od tog sveta. Možete biti mladi po volji, možete uzeti oblik žene ili muškarca kao i bilo koji drugi oblik po želji. Ne morate da brinete o novcu za vaše potrebe, jer puka komanda vaše volje vam pruža sve što poželite. Zar, ne bi bilo divno biti u stanju da to uradite ovde? Ova Zemlja je toliko ograničena, dok jedni gladuju drugi imaju previše, ali u Nebeskom astralnom svetu svako biće ima po svojoj želji. Ako želite bogatu palatu ona je tu za vas. Ako želite sneg, toplotu, svetlost, kišu... možete je dobiti snagom svojih misli. Sa astralnom svetlošću um može da stvori bilo šta. Vi ste slobodni od svih ograničenja kada upoznate carstvo Nebesko (carstvo Božije) koje je iza ovog sveta.

Post credits: