Objavljeno: 11. 11. 2016.

Svami Šri Juktešvar


"Redovnim vežbanjem Kriye i držanjem stalne pažnje na Šušumna-u, kraljevski prolaz kojim protiče Božija snaga, nervni sistem će postati miran i staložen."

Swami Shri Yukteshwarji - Sacred Teachings of the Kriya Yoga Masters

Svami Šri Juktešvar (1855-1936) je bio jedan od najistaknutijih učenika Lahirija Mahašaje i bio je poznat po veoma visokom stepenu Samorealizacije, pronicljivosti i duboke mudrosti. U mladosti shodno željih svojih roditelja oženio se i zasnovao porodicu. Studirao je medicinu i astronomiju, a bio je otvorenog i skoro "zapadnjačkog" analitičkog uma. Zbog toga je želeo da poveže i objedini zapadnjačku i istočnjačku duhovnost. Tokom velikog verskog hodočašća Kumbha Mela-e upoznao je Babaji-ja i dobio inspiraciju da napiše knjigu o toj temi, pod naslovom "Sveta nauka".
Na dan prolećne ravnodnevnice 22. marta osnovao je Karar Ašram u Puriju u Istočnoj Indiji. Na zapadu je taj ašram postao jako poznat zahvaljujući njegovom prosvetljenom učeniku Paramahamsi Yoganandi. Pod njegovim vodjstvom njegovi učenici Svami Satjananda i Paramahamsa Hariharananda su dostigli najviši stepen meditacije i Samorealizacije. Njegov pogled (sa slike) pun duhovne mudrosti i dan danas ispunjava mnoge učenike dubokim duhovnim vibracijama.